Deklaracja dostępności strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie

• Data publikacji strony internetowej: 2016-08-23

• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

• Deklarację sporządzono dnia: 2021-11-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krystyna Droździewicz

• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• Telefon: 12 276 26 10

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

• Wjazd przez bramę szerokości 480 cm, furtka w bramie – szer. 110 cm.

• Przy obiekcie mały parking, 1 wyznaczone miejsce dla osób niepełnosprawnych.

• 1 wejście do budynku, schody (6 stopni), poręcz po lewej stronie, zewnętrzna winda (wymiary wewnętrzne 0,9 m x 1,4 m; udźwig maksymalnie 300 kg), drzwi szerokości 1 m, otwierane z klamki.

• Wejście prowadzi do przedsionka o wymiarach 1,60 m x 1,80 m, oddzielonego podwójnymi wahadłowymi drzwiami o szerokości 1,50 m (klamka pchnij/ciągnij) od właściwej przestrzeni użytkowej.

• Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

• Wewnątrz winda dostosowana dla osób na wózkach (wymiary wewnętrzne 1,1m x 1,4m; udźwig maksymalnie 300 kg), prowadząca na poziom +1 (Muzeum Regionalne) oraz –1 (piwnice, magazyny).

• Dostępna toaleta dla osób z ograniczeniami motorycznymi i na wózkach inwalidzkich, próg w drzwiach (ok. 3 cm), usytuowana w głównym korytarzu po lewej stronie, naprzeciwko Działu Opracowań

• Korytarz wewnętrzny szerokości 1,5 m.

• Schody wewnętrzne prowadzące na piętro.

• Sale zajęć dostępne dla osób na wózkach, brak progów.

• Wejście do Wypożyczalni : korytarz szerokości 130 cm, drzwi przeszklone szerokości 100 cm, otwierane z klamki przez pociągnięcie.

• Wejście Działu Opracowań : w głównym korytarzu, przeszklone drzwi szer. 96 cm otwierane z klamki przez pociągniecie.

• Wejście do gabinetu Dyrektora: korytarz szerokości 126 cm, drzwi drewniane szer. 90 cm otwierane klamką przez nacisk

• Brak w budynku oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

• W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

• Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.