• Spotkania Zespołu Samokształceniowego Bibliotekarzy Szkolnych;
  • Kursy i warsztaty biblio- i bajkoterapeutyczne;
  • Konsultacje metodyczne w zakresie bibliotekarstwa;
  • Przekazywanie bibliotekom szkolnym druków zbędnych;
  • Wypożyczanie bibliotekom szkolnym opracowanych materiałów na wystawy tematyczne;
  • Współpraca z bibliotekarzami szkolnymi w zakresie propagowania czytelnictwa w szkołach (m.in. wspólne imprezy biblioteczne, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).