• Konferencje dla nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, bibliotekarstwa;
 • Kursy i warsztaty dla nauczycieli i studentów z zakresu biblioterapii, bajkoterapii, pedagogiki zabawy, integracji, komunikacji interpersonalnej, pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • Teksty bajko- i biblioterapeutyczne (w tym trzy zbiorki bajek skawińskich oraz zbiór opowiadań terapeutycznych dla młodzieży „Nastolatkiem być”);
 • Scenariusze zajęć wychowawczych, scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych;
 • Filmy fabularne i dokumentalne poruszające zagadnienia wychowawcze, edukacyjne i historyczne
  (do wykorzystania m.in. na godzinach wychowawczych, w świetlicy, na lekcjach historii)
 • Promocje wydawnictw biblioteki na warsztatach, spotkaniach metodycznych;
 • Spotkania autorskie w ramach Skawińskiego Salonu Literackiego;
 • Wystawy tematyczne, prezentujące literaturę metodyczną, pedagogiczną, psychologiczną;
 • Warsztaty bajkoterapeutyczne i biblioterapeutyczne w przedszkolach i szkołach gminy, uwzględniające priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej (wychowanie do wartości i propaganda czytelnictwa);
 • Gminne i międzynarodowe konkursy czytelnicze i plastyczne (organizowane z UMiG, CWR, SSPM);
 • Wycieczki przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym do biblioteki;
 • Przygotowywanie Informatora – przewodnika po literaturze profilaktycznej dostępnej w placówce (we współpracy z CWR);
 • Porady bibliograficzne dla uczniów i nauczycieli poszukujących materiałów do lekcji;
 • Teksty terapeutyczne dla młodzieży pt. „Nastolatkiem być” wraz ze scenariuszami zajęć dla nauczycieli;
 • Pomoc dla uczniów w korzystaniu z tradycyjnych źródeł informacji, indeksów, spisów treści, słowników i encyklopedii.