• Katalog on-line dostępny 24 godziny na dobę
  • Przeszło 22 tysiące książek naukowych,
  • Beletrystykę dla dorosłych, literaturę dziecięcą i młodzieżową (w tym lektury szkolne, literaturę do konkursów przedmiotowych)
  • Ponad 50 tytułów czasopism m.in. z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki różnych przedmiotów, bibliotekarstwa, biblioterapii
  • Zestawienia tematyczne dotyczące ponad 130 zagadnień