Księgozbiór Biblioteki liczy obecnie ok. 22 000 wol. druków zwartych i ok. 750 wol. roczników czasopism. Struktura zbiorów jest zgodna z zadaniami statutowymi, czyli odpowiada na potrzeby nauczycieli (którzy są głównymi użytkownikami Biblioteki) . Znaczną część zbiorów stanowią dzieła z zakresu pedagogiki, metodyki nauczania, oraz psychologii i nauk pokrewnych. W Bibliotece gromadzone są również, choć w mniejszym zakresie publikacje naukowe i popularnonaukowe z wielu innych dziedzin wiedzy objętych programami nauczania, jak np. nauki społeczne ( socjologia, nauki polityczne, ekonomia, prawo), nauki matematyczno-przyrodnicze, informatyka, medycyna, historia, geografia. Dosyć obszerny jest dział obejmujący naukę o literaturze, szczególnie historię literatury polskiej i obcej. Z literatury pięknej gromadzi się głównie klasykę; posiadamy również wybór lektur do szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Stosunkowo najmniej jest pozycji z zakresu nauk technicznych. Biblioteka gromadzi również czasopisma : rocznie prenumeruje się 37 tytułów, które następnie kompletowane są w roczniki i wprowadzane na stałe do zbiorów. Biblioteka gromadzi również zbiory audiowizualne o tematyce edukacyjnej. Szczegółowe informacje o poszczególnych zbiorach uzyskać można korzystając z warsztatu informacyjnego biblioteki, czyli katalogów i kartotek.