Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się 22 maja br. (środa), w godz. 13.00-15.00 w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 im. Komisji Edukacji Narodowej w Skawinie, przy ulicy A. Mickiewicza 11a. 

Podczas warsztatów: „Biblioteka - miejsce na zastępstwo” zaprezentujemy pomysły, karty pracy i zabawy dla uczniów wymagające kreatywności oraz nieszablonowego myślenia. Patenty te można wykorzystać w razie niespodziewanych zastępstw doraźnych i opieki nad uczniami przebywającymi w bibliotece.

Debaty oksfordzkieDEBATY OKSFORDZKIE

20 marca w reprezentacyjnej sali Pałacyku „Sokół” w Skawinie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Dialog Młodzieżowy w Małej Ojczyźnie”, którego organizatorami są Krakowskie Stowarzyszenie Mówców, Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie, a nieocenionym partnerem Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Uczniowie ze szkół podstawowych w Borku Szlacheckim, Jaśkowicach, Kopance i Rzozowie przystąpili do zmagań turniejowych.

Konkurs plastyczny Widmarkkonkurs plastyczny!

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym z placówek oświatowych Miasta i Gminy Skawina do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie w ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” 2024.

Konkurs plastyczny Widmarkkonkurs plastyczny!

Zapraszamy uczniów klas I-III z placówek oświatowych Miasta i Gminy Skawina do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą Bibliotekę.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Zespołu Samokształceniowego Nauczycieli Bibliotekarzy, które odbędzie się 6 marca br. (środa), w godz. 13.00-15.00 w Bibliotece Zespołu Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie, przy ul. M. Kopernika 13. Spotkanie: „Za szkolnymi murami, czyli o konfliktach w szkole – warsztaty biblioterapeutyczne dla młodzieży” poprowadzi Pani dr Lidia Ippoldt.

Debaty oksfordzkieDEBATY OKSFORDZKIE

17 stycznia 2024 roku uczniowie szkół podstawowych naszej gminy wzięli udział w pierwszym spotkaniu szkoleniowo-warsztatowym w ramach projektu „Dialog młodzieżowy w małej ojczyźnie. Debaty Oksfordzkie”. Spotkanie odbyło się w Pałacyku „Sokół”, dzięki parnetorowi naszego projektu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a uczestniczyli w nim uczniowie najstarszych klas Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Kopance, Zespołu Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim, Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rzozowie i Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach.

Katalog finisaz„POD NIEBEM HISZPANII”

Przez dwa miesiące w holu Dworu Ludwikowskich w Skawinie dominowały hiszpańskie klimaty. Od połowy października do połowy grudnia można było podziwiać prace artystów wyłonione w VIII Małopolskim Konkursie Artystycznym im. Marii Grucy.

Plakat konkursowyw Szufladzie Szymborskiej?

Jesienią 2023 roku Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie ogłosiła konkurs fotograficzny SZUFLADA SZYMBORSKIEJ adresowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich z terenu Miasta i Gminy Skawina.

Debaty oksfordzkiew Skawinie!

21 listopada szkoleniem w sali obrad skawińskiego Ratusza rozpoczęta została realizacja projektu „DIALOG MŁODZIEŻOWY W MAŁEJ OJCZYŹNIE”, którego celem jest szerzenie idei debatowania wśród uczniów szkół podstawowych.