Debaty oksfordzkiew Skawinie!

21 listopada szkoleniem w sali obrad skawińskiego Ratusza rozpoczęta została realizacja projektu „DIALOG MŁODZIEŻOWY W MAŁEJ OJCZYŹNIE”, którego celem jest szerzenie idei debatowania wśród uczniów szkół podstawowych. 

zdjęcie Wisławy SzymborskiejRok Wisławy Szymborskiej

W związku z obchodami Roku Wisławy Szymborskiej zachęcamy uczniów klas 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w organizowanym przez nas konkursie fotograficznym pt. „Szuflada Szymborskiej”.

logo bibliotekiw bieżącym roku szkolnym!

Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie przygotowała ofertę zajęć dla dzieci przedszkolnych i uczniów wszystkich etapów edukacyjnych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tematyką zajęć.

logo Skawińska Przerwa na CzytanieII edycja!

19 czerwca odbyła się II edycja imprezy promującej czytelnictwo wśród najmłodszych mieszkańców Skawiny – przedszkolaków i uczniów klas I-III szkół podstawowych. Honorowy Patronat nad tą piękną akcją objął Burmistrz Miasta i Gminy Skawina – pan Norbert Rzepisko a organizatorami wydarzenia byli – Biblioteka Pedagogiczna oraz Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Skawinie.

plakat na tydzień bibliotek 2023Tydzień Bibliotek w Bibliotece Pedagogicznej

Tegoroczny XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbył się pod hasłem „Moja Twoja Nasza Biblioteka”. „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

zaproszenie na konferencjęKsiążka jako remedium na współczesne problemy dzieci i młodzieży

W imieniu organizatorów : Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie Filia w Oświęcimiu wraz z Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodkiem w Oświęcimiu zapraszamy nauczycieli na bezpłatną konferencję online.

Konkurs plastyczny perrault"Świat bajek Perrault'a"

Zapraszamy przedszkolaki z placówek oświatowych Miasta i Gminy Skawina do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą Bibliotekę!

Maria Gruca 1948-2016śp. Marii Grucy (1948-2016)

Miło nam poinformować, że w naszej siedzibie - Dworku Ludwikowskich przy ul. Mickiewicza 26 mieści się wystawa prac malarskich śp. Pani Marii Grucy. Serdecznie zapraszamy do oglądania!

okładka bajek„Bajeczki z Rodzinnej Apteczki” wydany!

W Gminie Skawina wiele działań i środków zmierza w kierunku profilaktyki, promowania zdrowego stylu życia, zapobiegania zagrożeniom i wskazywania sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Wiodący w tych działaniach jest Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, który od 2011 roku wraz ze skawińską Biblioteką Pedagogiczną podejmuje trud wydawania bajek profilaktycznych w ramach realizacji Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.