Konkurs plastyczny"Świat Tupcia Chrupcia"

Zapraszamy przedszkolaki z placówek oświatowych Miasta i Gminy Skawina do udziału w konkursie plastycznym organizowanym przez naszą Bibliotekę!

Konkurs polega na wykonaniu ciekawej ilustracji do wybranej przygody Tupcia Chrupcia autorstwa Elizy Piotrowskiej, w formie pracy plastycznej płaskiej w formacie A3 wykonanej dowolną techniką.

Praca powinna być wykonana indywidualnie i samodzielnie. Każda placówka przystępująca do konkursu może oddać maksymalnie 10 prac swoich wychowanków, wybierając przede wszystkim prace wykonane samodzielnie przez dziecko.

Prace należy oddać do dnia 15 kwietnia 2022 roku do Biblioteki Pedagogicznej.

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczenia wizerunku dziecka w materiałach promocyjnych i na stronach www biblioteki i Urzędu Miasta i Gminy Skawina.

Szczegóły w regulaminie poniżej!