Dzieci bajki ilustrują!

Skawina jest miastem otwartym na młodzież, przyjaznym dzieciom i rodzinie, w którym od wielu lat podejmuje się szereg działań profilaktycznych mających na celu promowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, a także rozwijanie umiejętności radzenia sobie z wymogami współczesnego świata.

Działania profilaktyczne prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz liczne instytucje, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe i osoby mają szczególne znaczenie w odniesieniu do najmłodszych mieszkańców naszej gminy.

Jednym z przykładów takich właśnie oddziaływań profilaktycznych są prowadzone przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie działania z zakresu biblio i bajkoterapii. Zaliczyć do nich można realizowane na terenie wszystkich placówek oświatowych gminy warsztaty bajko- i biblioterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, biblioterapia jest też przedmiotem licznych konferencji i szkoleń oraz warsztatów adresowanych do nauczycieli i bibliotekarzy.

W ramach współpracy pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteką Pedagogiczną w Skawinie, w 2011 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wydano pierwszy tomik bajek terapeutycznych pt. „Bajkowa niania. Bajki pomagajki dla najmłodszych”. Kolejne lata zaowocowały następnymi publikacjami: „Magiczne bajki na dziecięce smutki. Bajki pomagajki dla nieco starszych dzieci”, „Nastolatkiem być…” oraz audiobookiem „Bajkowe sposoby na dziecięce słabostki. Bajki pomagajki dla dzieci młodszych i starszych”. Teksty zamieszczone w tych zbiorkach tworzyli biblioterapeuci – praktycy, bibliotekarze i@nbsppedagodzy mający doświadczenie warsztatowe.

W 2013 roku postanowiono oddać głos amatorom – uczestnikom warsztatów bądź osobom, które chciały w swoich tekstach zwrócić uwagę na nurtujące je problemy. Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie oraz Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ogłosiły pierwszy gminny konkurs na bajkę profilaktyczną „Młodzi dzieciom bajki piszą”. Owocem trzech kolejnych edycji tegoż konkursu był zbiorek zatytułowany „Młodzi dzieciom bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują”, w którym znalazło się siedem tekstów gimnazjalistów, zilustrowanych przez dzieci klas 4-6 szkoły podstawowej.

Z radością oddajemy w Państwa ręce kolejny już tomik skawińskich bajek terapeutycznych. W tym roku organizatorzy konkursu na bajkę profilaktyczną po raz pierwszy zdecydowali się zaadresować go do rodziców – mieszkańców gminy Skawina. W jego wyniku otrzymali teksty, z których wybrano trzy spełniające kryteria bajki profilaktycznej, najwyżej ocenione przez jury konkursowe.

Zbiór wzbogacono bajkami napisanymi przez biblioterapeutów i pedagogów, a dzieci z klas 1-3 zilustrowały bajki, w ramach konkursu „Dzieci bajki ilustrują”. W ten sposób powstał kolejny (mamy nadzieję, że nie ostatni) skawiński zbiorek bajek terapeutycznych – tym razem autorstwa rodziców i specjalistów, pięknie zilustrowany przez dzieci. Jako pomysłodawcy i wydawcy uznaliśmy, że książka stworzona przez mieszkańców gminy będzie najlepszym prezentem dla nich samych, ich dzieci, a być może – w przyszłości zainspiruje też nauczycieli i wychowawców do kolejnych działań profilaktycznych, z wykorzystaniem bajko i biblioterapii.

Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego zbiorku, życzymy Państwu miłej lektury i wielu pomysłów na nowe, równie ciekawe i cenne teksty.

Krystyna Droździewicz, Lidia Ippoldt, Małgorzata Kopeć

Wydawnictwo powstało w ramach współpracy Biura Centrum Wspierania Rodziny Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie oraz Biblioteki Pedagogicznej i w całości finansowane jest ze środków gminy Skawina w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.