bitcoin kaufen deutschland 2018

internetowemu hejtowi i mowie nienawiści

W dniach 15 i 29 marca br. w  Biurze Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie odbyły się dwie edycje  warsztatów pt. „Mowa nienawiści i hejt zagrożeniem współczesnego nastolatka” dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych pracujących na terenie gminy Skawina.

Celem szkoleń, które zorganizowało Biuro Centrum Wspierania Rodziny UMiG w Skawinie oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie było zapoznanie uczestników ze sposobami pomocy ofierze hejtu i mowy nienawiści oraz instytucjami pomocowymi, do których można się zwrócić w przypadku zagrożenia.

Prowadząca spotkanie Pani dr Lidia Ippoldt – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, wykorzystując elementy biblioterapii, przybliżyła uczestniczkom czym jest hejt, mowa nienawiści oraz wskazała obszary, w których najczęściej występują. Ponadto zwróciła uwagę na  sposoby reakcji nauczyciela na informację o tym, że uczeń jest ofiarą lub agresorem w cyberprzestrzeni; wskazała sposoby udzielania pomocy ofiarom hejtu i mowy nienawiści, instytucje pomocowe. W warsztatach wzięło udział 38 osób, w tym nauczyciele, wychowawcy pracujący w placówkach oświatowych na terenie gminy Skawina oraz pracownicy Biura CWR.

Ponadto w dniu 14 marca br. organizatorzy powyższych szkoleń przygotowali spotkanie edukacyjne pt. „Bądź uważnym rodzicem” dla rodziców uczniów klas VI – VIII, które również odbyło się w Centrum Wspierania Rodziny. Prowadząca spotkanie Pani Lidia Ippoldt przybliżyła rodzicom zagrożenia płynące z Internetu i jego nierozważnego wykorzystywania przez dziecko. Zajęcia miały na celu uświadomienie uczestnikom zagrożeń płynących z nierozważnego wykorzystywania przez dziecko Internetu; zapoznanie uczestników z przejawami cyberprzemocy; zapoznanie uczestników ze sposobami pomocy dziecku w sytuacji zagrożenia cyberprzemocą. Na koniec spotkania, rodzicom uczestniczącym w zajęciach przekazano wydawnictwo „Nastolatkiem być…” wydane nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie poprzez Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie i Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie, zawierające teksty opowiadań terapeutycznych napisanych przez Lidię Ippoldt, Martę Jurek i Dominikę Banaś.

Równolegle ze spotkaniami dla dorosłych odbywały się warsztaty dla dzieci – uczniów klas V-VI szkół podstawowych. W dniu 12 marca uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Skawinie oraz Szkoły Podstawowej z Rzozowa spotkali się w Centrum Wspierania Rodziny, natomiast w dniach 28 marca i 2 kwietnia  zajęcia odbyły się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Skawinie (łącznie 6 klas – około 100 osób). Młodzież uczestnicząca w zajęciach poszukiwała sposobów radzenia sobie z hejtem i zastanawiała się do kogo można się zwrócić o pomoc w sytuacji zagrożenia hejtem.  Na zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał adresy i telefony instytucji pomocowych.

Galeria

Źródlo: CWR, Biblioteka Pedagogiczna

.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates