Konkurs rodzinna apteczka

„Rodzinna Apteczka” nagrodzeni!

W dniu 31 maja br. w sali obrad skawińskiego ratusza, odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom III edycji Konkursu na Bajkę Profilaktyczną „Rodzinna Apteczka” zorganizowanego przez Centrum Wspierania Rodziny oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie pod honorowym patronatem Norberta Rzepisko  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.

Konkurs polegał na napisaniu bajki profilaktycznej o tematyce dotyczącej promocji zdrowia, profilaktyki uzależnień i szeroko pojętych problemów społecznych z nimi związanych. Bajka miała być adresowana do dzieci i dotyczyć niechcianych emocji (takich np. jak złość, lęk), niewłaściwych zachowań, trudności w nawiązywaniu relacji czy radzenia sobie ze stresem lub innej trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się lub może się znaleźć dziecko (np. nowa sytuacja rodzinna, nowe miejsce, nowa grupa rówieśnicza). Celem bajki miało być propagowanie takich wartości, jak przyjaźń, szczerość, życzliwość, wdzięczność, bądź promować zdrowy tryb życia, optymizm, wytrwałość i realizację marzeń.

Do udziału w konkursie organizatorzy zaprosili: rodziców, opiekunów, babcie, dziadków, wychowawców, nauczycieli, biblioterapeutów i inne osoby, które chciały wesprzeć rodzinę (niekoniecznie swoją) w budowaniu i umacnianiu międzypokoleniowej więzi emocjonalnej poprzez zaoferowanie członkom rodziny bajki profilaktycznej, promującej pozytywne postawy społeczne, kształtującej umiejętności społeczne i kompetencje emocjonalne.

Laureatkami konkursu są:

  • Agata Magnes – I miejsce
  • Justyna Rut-Thiam - II miejsce
  • Dominika Marcinkiewicz – III miejsce

Uroczystego wręczenia nagród ufundowanych przez Urząd Miasta i Gminy w Skawinie oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skawinie dokonał Witold Grabiec, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. W spotkaniu brały również udział Krystyna Droździewicz - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, Lidia Ippoldt – przewodnicząca jury, Małgorzata Kopeć - Kierownik Centrum Wspierania Rodziny oraz Małgorzata Jamrozik – nauczyciel j.polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skawinie.

Tytuł konkursu nie był przypadkowy. Konkurs to uzupełnienie działań profilaktycznych gminy w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. Obok innych działań profilaktycznych od 2019 roku Centrum Wspierania Rodziny organizuje szkolenia dla nauczycieli – realizatorów rekomendowanego programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”, adresowanego do dzieci w wieku od 8 do 12 lat. Celem programu realizowanego w placówkach oświatowych na ternie gminy Skawina jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie ich do radzenia sobie z trudnościami. APPE jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale również odzyskać dobry humor i nadzieję czy nabywać odporność psychiczną. Jako, że tematyka konkursu zbliżona była do treści zawartych w programie, stąd pomysł na tytuł „Apteczka rodzinna”.

Spotkanie było również wspaniałą okazją do podsumowania ponad dziesięcioletniego dorobku w zakresie współpracy Biblioteki Pedagogicznej oraz Centrum Wspierania Rodziny w zakresie wydawania bajek profilaktycznych, organizacji licznych konkursów na bajki profilaktyczne, konkursów na ilustracje do bajek profilaktycznych, warsztatów przygotowujących mieszkańców gminy do pisania bajek czy cyklicznych warsztatów prowadzonych w placówkach oświatowych na bazie wydawanych bajek.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział.

Zdjęcia w galerii!

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna/ Centrum Wspierania Rodziny
Fot. Krzysztof Skrzybalski