Poznajmy siębezpłatne szkolenie z elementami biblioterapii

Centrum Wspierania Rodziny i Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie zapraszają nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych do udziału w bezpłatnym szkoleniu z elementami biblioterapii „Poznajmy się! o drodze do wzajemnej akceptacji”.

Cel: zaprezentowanie sposobów wykorzystania tekstów literackich w trudnych rozmowach z młodszymi dziećmi o inności i potrzebie akceptacji w każdej sytuacji.

Adresaci: nauczyciele przedszkoli, nauczania początkowego, wychowawcy, pedagodzy pracujący w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie gminy Skawina

Termin: 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) w godz. od 10.00 do 11.30.

Miejsce: Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. J. Popiełuszki 17.

Prowadzący: dr Lidia Ippoldt, nauczyciel, bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej w Skawinie.

Warsztaty realizowane będą w małych grupach. Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmowane są telefonicznie pod numerem 12 276 34 10 od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 18.00. termin zgłoszeń upływa z dniem 22 kwietnia 2022r.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Każda uczestniczka lub uczestnik warsztatu otrzyma wydawnictwo „Mama, tata bajki piszą. Dzieci bajki ilustrują” wydane nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie i Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.