bitcoin kaufen deutschland 2018

Podsumowanie

22 marca odbyła się konferencja "Kreatywny nauczyciel - kreatywny terapeuta - kreatywny uczeń. Wybrane sposoby kształtowania kreatywności dziecka w edukacji i rewalidacji" zorganizowana  przez Bibliotekę Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Szkołę Podstawową nr 6 w Skawinie. 

Konferencję zaszczycili swą obecnością Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, który oficjalnie otworzył konferencję oraz Kierownik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina Marek Marzec.

Cele, jakie wyznaczyli sobie organizatorzy to popularyzacja współczesnej wiedzy na temat oddziaływań metodycznych wspierających rozwój kreatywności dziecka, a także pokazanie sposobów pracy pedagogicznej stymulujących rozwój ich twórczości. Prawie 70 uczestników konferencji (nauczycieli, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy, terapeutów, wychowawców) rozważało podczas wystąpień dr. Krzysztofa Gerca (Dyrektora Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej) i dr Lidii Ippoldt (biblioterapeuty i nauczyciela-bibliotekarza Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie) psychologiczny kontekst diagnozowania zdolności i kreatywności dziecka oraz szukało sposobów rozwijania kreatywności nauczycieli, rodziców, uczniów poprzez ofertę biblioteki pedagogicznej i biblioteki szkolnej.

Na koniec części teoretycznej ofertę wydawniczą Wydawnictwa Znak Emotikon adresowaną do dzieci, młodzieży, a także ofertę współpracy z bibliotekami zaprezentowała jego przedstawicielka Małgorzata Krawczyk.

Po pierwszej części uczestnicy konferencji wzięli udział w wybranych warsztatach: „Bądź kreatywny
i uwierz w siebie – stymulowanie kreatywności jako jedna ze strategii podnoszenia samooceny” które poprowadziła psycholog dr Alicja Adamiec-Zgraja oraz „Zostań autorem i wydawcą. Zrób swoją książkę. Kreatywne wykorzystanie biblioterapii”, przygotowanych przez arteterapeutę i biblioterapeutę mgr Marię Widerowską.

W kolejnym module organizatorzy zaproponowali uczestnikom cztery warsztaty (każdy mógł wybrać dwa spośród nich) prowadzone przez psychologów i pedagogów Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skawinie.

Specjalistki z neurologopedii mgr Dorota Banaś i mgr Maria Paluch-Arciszewska wskazały sposoby wsparcia dziecka afatycznego w przedszkolu i nauczaniu początkowym; o wykorzystaniu elementów arteterapii w zajęciach logopedycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym mówiły zaś neurologopeda mgr Anna Kutrzeba i logopeda mgr Urszula Stopińska.

Temat rozwijania percepcji i uwagi słuchowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rozwinęły surdologopedki mgr Barbara Kowal i mgr Krystyna Olejniczak, a pedagog i arteterapeuta mgr Maria Borowy pokazała, jak w oparciu o książkę „Malowana ortografia” można się skutecznie i twórczo nauczyć ortografii.

Konferencję objął patronatem honorowym Burmistrz Miasta i Gminy Skawina Norbert Rzepisko, organizatorom udało się również pozyskać patronat Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego oraz Wydawnictwa Znak Emotikon. Wszyscy uczestnicy otrzymali pakiety promocyjne ufundowane przez Wydawnictwo oraz „Malowaną ortografię. Jak twórczo i skutecznie uczyć się ortografii” wydaną w 2018 r. przez Gminę Skawina.

Galeria zdjęć

Źródło: Biblioteka Pedagogiczna, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates