bitcoin kaufen deutschland 2018

„Mowa nienawiści i hejt...”

W związku z dużym zainteresowaniem bezpłatnymi warsztatami pt. „Mowa nienawiści i hejt zagrożeniem współczesnego nastolatka” dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych pracujących na terenie gminy Skawina,został uruchomiony dodatkowy termin warsztatów tj. 29 marca 2019r.

Cele: zapoznanie uczestników ze sposobami pomocy ofierze hejtu i mowy nienawiści oraz instytucjami pomocowymi, do których można się zwrócić w przypadku zagrożenia.

Treści przekazywane:

  • hejt i mowa nienawiści – obszary, w których najczęściej występują;
  • sposoby reakcji nauczyciela na informację o tym, że uczeń jest ofiarą lub agresorem w cyberprzestrzeni;
  • sposoby udzielania pomocy ofiarom hejtu i mowy nienawiści, instytucje pomocowe.

Termin: 15 marca 2019 r. (piątek) lub 29 marca 2019 (piątek), w godz. od 10:00-11:30 

Miejsce: Biuro - Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie, ul. ks. J. Popiełuszki 17

Metody pracy: praca z tekstem, dyskusja, burza mózgów, prezentacja filmu

Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach

Prowadzący: dr Lidia Ippoldt, nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego.

W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 15 osób. Chętnych do udziału w warsztatach prosimy o przesłanie faksem wypełnionej karty zgłoszenia na numer 12 276 34 10 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 marca 2019 r. (z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń).

Źródło: CWR / Biblioteka Pedagogiczna w Skawinie

Załączniki:
Pobierz plik (Karta zgłoszenia.pdf)Karta zgłoszenia[Karta zgłoszenia]541 kB
.
Copyright 2012

©

Template © QualityJoomlaTemplates